Domov » Postani član

Postani član

Članstvo v Mednarodni fundaciji – ustanove za promocijo bosanske piramide sonca

1. Član Mednarodne fundacije- ustanove za promocijo bosanske piramide sonca (v
nadaljevanju fundacije) lahko postane vsakdo, ki v sebi čuti da je pripravljen delček svojega časa,
svojega znanja, motivacije, zainteresiranost do zgodovine, arheologije, duhovnosti, energji,….deliti
z člani fundacije. Ni pomembna starost, barva kože, politična pripadnost, verska pripadnost, spol,
nacionalna pripadnost…

2. Število članov v fundaciji ni omejeno

3. Član fundacije postane lastnik izkaznice na kateri je njegovo ime, priimek in država bivanja

4. Članstvo v fundaciji je prostovoljno, neobvezno in temelji zgolj na pripadnosti posameznika
poslanstvu, ki ga ima fundacija. Član fundacije pridobi vse pravice in obveznosti kot ustanovni član
z plačilom deleža v ustanovitveni kapital in brez plačevanja članarine.
6. Namen in cilj članstva v fundaciji je v osnovi isti kot je namen in naloga fundacije in to je:

* združevanje ter zbiranje sredstev ter drugih virov za podporo predvsem takim razvojnim,
raziskovalnim, informativnim, izobraževalnim, kulturnim, eokološkim in drugim projektom
ter aktivnostim, ki so povezani z dolino piramid v Bosni in Hercegovini kot tudi z iskanjem
vsesplošnega pomena piramid ter drugimi pomembnimi arheološkimi najdbišči v Bosni in
Hercegovini. Ustanova bo podpirala tudi projekte, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje med
Bosno in Hercegovino ter Slovenijo, in sicer na vseh zgoraj omenjenih področjih.

*aktivno sodelovanje pri informiranju o aktivnostih Fondacije »Arheološki park: Bosanska piramida
Sunca« iz Bosne in Hercegovine ter spodbujala interes in razpravo širše in strokovne javnosti
o pomenu, vplivu, potencialu in izzivih, ki jih prinaša odkritje arheoloških parkov v Bosni in
Hercegovini tako za slovensko splošno in strokovno javnost kot tudi za slovenska podjetja.

*spodbuditi splošno in strokovno javnost ter podjetja za aktivno vlogo in pomoč pri hitrejšem
razkrivanju skrivnosti, ki jih nudijo arheološki parki v Bosni in Hercegovini.

*zbiranje donatorskih sredstev ter spodbujanje k aktivni vlogi širše splošne in strokovne javnosti
pri nudenju finančnih in drugih oblik pomoči za podporo predvsem takim razvojnim, raziskovalnim,
informativnim, izobraževalnim, kulturnim, ekološkim in drugim projektom in aktivnostim, ki so
povezani z dolino piramid v Bosni in Hercegovini ter drugimi pomembnimi arheološkimi najdbišči
v Bosni in Hercegovini. Ob tem bo spodbujala tudi iskanje širšega pomena in sporočila piramid.
Ustanova bo zbirala sredstva in podpirala tudi projekte, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje
med Bosno in Hercegovino ter Slovenijo, in sicer na vseh zgoraj omenjenih področjih.

*informiranje in dodatno neinstitucionalno izobraževanje širše splošne in strokovne javnosti o
odkritjih v povezavi z bosansko dolino piramid in drugimi arheološkimi parki v Bosni in Hercegovini;

*spodbujanje širše splošne in strokovne javnosti k razpravi o pomenu, vplivu, potencialu in izzivih,
ki jih prinaša odkritje arheoloških parkov v Bosni in Hercegovini tako za slovensko splošno in
strokovno javnost kot tudi za slovenska podjetja;

*objavljanje člankov in prispevkov, izdajanje periodičnih in neperiodičnih publikacij ali drugih
tekstovnih, audio in video vsebin, vse z namenom uresničevaljnja temeljnega namena ustanove;

*organiziranje posvetovanj, seminarjev, okroglih miz in drugih oblik sodelovanja in obveščanja;
*povezovanje fundacije s fakultetami, inštituti, društvi, zvezami, združenji ter z drugimi sorodnimi
slovenskimi ali mednarodnimi organizacijami;

Želja je, da so člani fundacije aktivni, kreativni. Dobrodošle so nove ideje, ki morajo biti v skladu
z zakonskimi predpisi in statutom fundacije.

 

PRENESI PRISTOPNICO Z NAVODILI ZA ČLANSTVO